SÖCHTING Oxydator W do 4 000 l

SÖCHTING Oxydator W do 4 000 l

Výrobce:
Söchting Biotechnik
Kód produktu:
7120102000000
Dostupnost:
Skladem
2 455 Kč
2 029 Kč bez DPH

SÖCHTING Oxydator je jednoduché zařízení v podobě nádoby s patřičným vybavením a po jeho aktivaci dodává do zahradního jezírka, na rozdíl od tradičních vzduchovacích motorků, naprosto čistý a aktivní kyslík v jedinečné kombinaci mnoha výhod:

  • Čistý kyslík, který Oxydator vyrobí, se z větší části ihned, a proto téměř bez tvorby bublinek, rozpouští ve vodě. Přívod kyslíku probíhá naprosto nehlučně, zcela kontinuálně a pravidelně po dlouhou dobu, ve dne i v noci, v létě i v zimě! Nedochází k žádnému vylučování oxidu uhličitého a k víření detritu ze dna jezírka, jak je tomu u vzduchovacích motorků.
  • Velmi pozitivní je funkce Oxydatoru i v zimě, kdy pod ledem je dostatek kyslíku a nedochází k anaerobním procesům a uvolňování jedovatých plynů, jež ohrožují život ryb pod ledem v zimním období.
  • Aktivní kyslík – neboli atomární kyslík (atomy kyslíku O) je ve vodě velmi reaktivní a velmi rychle zvyšuje redox-potenciál prostředí jezírka. Zvyšuje se tak rychlost odbourávání a oxidace odpadních látek v jezírku, rychleji probíhá nitrifikace, potlačují se hnilobné procesy v jezírku, anaerobní procesy ustávají a proto se neobjevují z jezírka zápachy způsobené uvolňováním sirovodíků a fosfinů. Pozitivní a žádané procesy biologického odbourávání probíhají za přítomnosti kyslíku i aktivního kyslíku mnohem rychleji na všech místech jezírka a jeho dna. Detrit se v důsledku těchto procesů rychleji odbourává v důsledku příznivých podmínek pro bakterie, které jsou na kyslík velmi vázané. Funkce biologické filtrace se mnohonásobně zlepšuje. Jezírko je zdravější a podmínky jsou pro život ryb i jiných živočichů mnohem příznivější.
  • Přítomný kyslík má velmi pozitivní vliv na likvidaci řas všeho druhu. Aktivní kyslík dokáže rychle destruovat přítomné řasy a je mnohem účinnější a příznivější pro fungování jezírka než všechny chemické látky používané k likvidaci řas. Především je velmi čistý a na rozdíl od chemických přípravků, jejichž rezidua se v jezírku hromadí, nezpůsobuje žádné sekundární vlivy na prostředí jezírka.

SÖCHTING Oxydator nevyžaduje žádné siťové připojení k elektrické síti, je energeticky zcela soběstačný, spoří elektrickou energii oproti vzduchovacím motorkům. Základním jeho principem je chemická reakce čistého peroxidu vodíku v přítomnosti katalyzátoru. Vznikajícími produkty katalytické reakce jsou naprosto čistá voda a aktivní kyslík uvolňovaný do jezírka. Toto jedinečné zařízení funguje zcela tiše po dlouhou dobu, než se vyčerpá zásoba peroxidu vodíku. Jedinou starostí je tedy zkontrolovat funkci jedním pohledem a v případě potřeby doplnit zásobu peroxidu vodíku do zásobníku. Zařízení nevyžaduje žádnou soustavnou péči ani údržbu.

Čtvero ročních období s Söchting Oxydatorem:

  • Na jaře aktivuje a zintenzivní biologickou funkci nitrifikačních bakterií, které snadněji odbourají škodlivé a nežádoucí látky v jezírku.
  • V létě při vyšších teplotách vody brání deficitu kyslíku v zahradním jezírku a tím zabezpečí všechny jeho obyvatele.
  • Na podzim podpoří biologickou funkci bakterií, které rychleji zpracují a odstraní spadané listí, kal a detrit.
  • V zimě v době zamrznutí hladiny zásobuje jezírko kyslíkem a neutralizuje škodlivé plyny.

Kód: 7120104000000
1 818
7120104000000
1 503 Kč bez DPH
1 818
Kód: 7120106000000
818
7120106000000
676 Kč bez DPH
818
Kód: 7120108000000
403
7120108000000
333 Kč bez DPH
403
Kód: 7122030000000
287
7122030000000
237 Kč bez DPH
287
Kód: 7122050000000
77
7122050000000
63 Kč bez DPH
77
Kód: 7122020000000
305
7122020000000
252 Kč bez DPH
305
Kód: 7120202000000
79
7120202000000
65 Kč bez DPH
79