DENNERLE Přípravek FadenalgenKill Rapid 1000 g na 20 000 l vody

DENNERLE Přípravek FadenalgenKill Rapid 1000 g na 20 000 l vody
Dostupnost
Záruka24 měsíců
Kód1494340200000
VýrobceDennerle
Vaše cena s DPH€30.00
Poslat dotaz na produkt Odeslat e-mailem  

Popis:

Působí okamžitě proti vláknitým řasám

Bojujte s nepříjemnými vláknitými řasami s okamžitým účinkem. Účinnou látkou je peroxid vodíku uvolňující se po rozpuštění produktu. Ten se rozkládá za vzniku aktivního kyslíku, který ničí buněčné řasy, poté se v krátké době úplně rozloží na kyslík a vodu. Dokonce i odolné vláknité řasy uhynou během 24-48 hodin.

 

Poznámka: Celková a uhličitanová tvrdost vody musí být nejméně 4°GH - německé tvrdosti. Tvrdost vody pod 4°GH působí nestabilitu vody a může následovat poškození citlivých ryb. Nejlepšího účinku se dosáhne v plném slunečním svitu!

 

Dávkování:

  • 25 g až maximálně 50 g na 1000 litrů jezírkové vody.
  • 1 ryska balení = 100 g
  • Nepředávkovat!

 

Použití:

• Před aplikací odstraňte větší volné chuchvalce vláknitých řas.

• Filtr nebo čerpadlo odstavte asi na 1 hodinu.

• Před použitím protřepat. Přípravek rovnoměrně nasypte přímo na vláknité řasy. Nepředávkovat.

• Neposypte listy rostlin - může to vést k poškození listů. Prášek okamžitě z listů odstraňte opláchnutím vodou.

• Aplikaci můžete opakovat nejdříve za 1 týden. Možný zákal zmizí po několika dnech.

 

Doporučení: 3-4 dny po ošetření použijte PhosphateEx, který váže uvolněné fosfáty.

 

Výrobce: DENNERLE GMBH, Kröpper Str 17, D-66957 Vinningen, tel.:. 49 (0) 6395 / 9107-

Označení v souladu se zákonem o biocidech (EU) č.528/2012: Algicidy používejte bezpečně. Před použitím čtěte etiketu a informace o produktu. Produkt pro profesionály a konečné zákazníky. Chraňte před sluncem, horkem a ohněm. Skladujte při pokojové teplotě.

 

Pokyny pro likvidaci: Zbytky produktu je možno ředit vodou a spáchnout do kanalizačního potrubí. Použitý obal můžete likvidovat s domácím odpadem v souladu s místními předpisy.

Použitelné minimálně do/viz. obal.

 

Fadenalgen Kill Rapid (Algicid), prášek

Účinná látka: (peroxid vodíku 226 g / kg, CAS No. 7722-84-1), generovaný z uhličitanu sodného vázaného s peroxidem vodíku (2: 3) tím, že se rozpustí ve vodě. Produkt 2; BAuA Reg N-36446. Výrobek obsahuje: 800 g / kg, dinatriumkarbonát ve spojení s peroxidem vodíku 
(2: 3), CAS-No. 15630-89-4

 

• V případě požití zdraví škodlivý. • Způsobuje těžké poškození očí. • Je-li nezbytná lékařská pomoc předložte balení nebo štítek. • Nepatří do rukou dětí. • Po použití si důkladně omyjte ruce. • PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ČR: +420 224 91 92 93 nebo lékaře. • V případě potřísnění očí je důkladně několik minut proplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to možné. Dále omývejte vodou.

Obsah balení:

DENNERLE Přípravek FadenalgenKill Rapid 1000 g na 20 000 l vody

Informace:

Jelikož kupujete zboží v rámci EU, nebudou účtovány žádné další celní poplatky nebo daně.

DENNERLE Přípravek FadenalgenKill Rapid 1000 g na 20 000 l vody

Varianty produktu