Servis

Na všechny výrobky prokazatelně zakoupené v rámci distribuční sítě firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM se vztahují zákonné či nadstandardní* záruční podmínky. Za tyto výrobky bere firma Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM plnou odpovědnost a v případě poruchy či závady provádí záruční nebo pozáruční servisní zásahy.

Kontrola před podáním reklamace

Před samotným podáním reklamace prosím zkontrolujte jsou-li dodrženy všechny provozní podmínky pro správnou funkci daného zboží.

Jedná se především o:

  • Fyzické opotřebení způsobené užíváním či nedbalým zacházením (osičky, rotorky, těsnící o kroužky, aj. díly)
  • Dodržení provozních podmínek (teplotní, elektrický příkon, maximální výška výtlaku, prostupnost hadic a ostatních prvků v oběhu, aj.)

 

Rádi bychom upozornili zákazníky, že deklarované výkonnostní parametry čerpadel, filtrů a jiných technických zařízení a dílů jsou dosahovány za ideálních nebo požadovaných podmínek.

Například deklarovaný výkon čerpadla je dosahován v nulové výtlačné výšce, bez hydrostatického odporu a fyzických bariér.

Podání reklamace; Podání žádosti o pozáruční servis

Pokud zjistíte, že není dosahováno deklarované jakostní kvality vámi zakoupeného výrobku nebo vlastnosti neodpovídají deklarovaným hodnotám a rozhodnete se zboží reklamovat u vašeho prodejce.

Nezapomeňte s sebou přinést:

  • Kompletní balení výrobku včetně všeho příslušenství.
  • Prodejní doklad
  • Záruční list (je-li součástí balení)
  • Průvodní dopis popisující závadu s kontaktními údaji majitele (jméno, adresa, telefon)

 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou využity pouze při řešení reklamačního řízení.

Poskytnutí kompletního balení výrobku včetně příslušenství může značně urychlit reklamační řízení.

Záruční servisní podpora - výrobky s garancí

Záruční servisní podpora spočívá především v možnosti zaslat v zákonné či nadstandardní lhůtě* výrobky k posouzení, zdali jakost a povaha výrobku odpovídá deklarované kvalitě.

Záruční servisní podpora je poskytována nepřímo. Je tedy nutné o ni zažádat (reklamačním řízením) přímo u prodejce kde byl produkt zakoupen.

V případě že bude zjištěná závada, kterou nelze uznat jako reklamaci, bude majitel kontaktová na základě poskytnutých údajů s návrhem jak odstranit závadu a uvést výrobek do plně funkčního stavu. Všechny zásahy nad rámec záručního servisu jsou tarifovány dle podmínek uvedených v odstavci pozáruční servisní podpora.

Garantujeme, že bude vaše záruční oprava provedena ve lhůtě maximálně 30 dní ode dne podání vaší reklamace.

Záruční servisní podpora - výrobky spotřební povahy

Záruční servisní podpora je poskytována nepřímo. Je tedy nutné o ni zažádat (reklamačním řízením) přímo u prodejce kde byl produkt zakoupen.

V případě že bude zjištěná závada, kterou nelze uznat jako reklamaci, bude majitel kontaktován na základě poskytnutých údajů s návrhem jak odstranit závadu a uvést výrobek do plně funkčního stavu. Všechny zásahy nad rámec záručního servisu jsou tarifovány dle podmínek uvedených v odstavci pozáruční servisní podpora.

Záruční servis není v zákonné lhůtě možné poskytnout na výrobky v případě, že je životnost výrobku kratší. V takovém případě je deklarovaná životnost výrobku (je-li přesně určitelná) uvedena přímo na prodejním balení či příbalovém letáku.

Tato část se týká především výrobků spotřební povahy, např. akvarijní krmiva, hnojiva a přípravky, zářivky, žárovky, výbojky aj.

Dvouletou záruční lhůtu také nelze vyžadovat u živých akvarijních ryb, zvířat a rostlin.

Pozáruční servisní podpora

Odstranění neznámé závady

Pozáruční servisní podpora je poskytována zpravidla přímo. Je tedy nutné výrobek se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci podání žádosti o pozáruční servis zaslat či osobně doručit na servisní oddělení firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM.

V případě, že není možné zajistit doručení výrobku na výše uvedenou adresu, lze na základě dohody provést servisní zásah přímo na místě.

Náhradní díly

Servisní požadavky zákazníků a dohody mezi námi a obchodními partnery umožňují přímé zasílání náhradních dílů u všech značek, které distribuujeme v České a Slovenské republice. Na vyžádání v našem obchodním oddělení prodeje zboží vám bude sdělena dostupnost, cena a dodací podmínky náhradního dílu.

Jedná-li se o konkrétní náhradní díl, který lze specifikovat a je uveden v návodu pod samostatným katalogovým číslem uveďte jej před objednávkou.

Ceník pozáruční podpory

Zjištění závady zdarma
Servisní hodina 350,-- Kč bez DPH / 1 hodina
Servisní výjezd 12,-- Kč bez DPH / 1 km
Náhradní díly dle aktuálního ceníku
Poštovné aktuální sazby zásilkové služby
Žádné jiné poplatky navíc nejsou účtovány.

Nadstandartní servisní opatření

Za nadstandardní servisní opatření je považováno dočasné zapůjčení technických pomůcek či zařízení, které jsou schopny svou povahou zajistit bezproblémový chod a fungování akvária v případě výpadku zařízení, které je odesláno na záruční či pozáruční servisní podporu.

Podmínky a postup zapůjčení

Jakmile je zjištěna závada na zařízení, které je důležité pro fungování akvária, terária nebo zahradního rybníčku, kontaktujte naše obchodní oddělení s požadavkem o poskytnutí náhradního zařízení a jeho přesnou definicí.

V případě možností zastoupit daný výrobek, vám bude obratem nabídnuto náhradní zařízení s dodacími a fakturačními údaji.

Jakmile bude připsána vratná kauce na firemní účet a nebo složena v hotovosti, bude zápůjční výrobek zaslán či předán žadateli.

Náhradní zápůjční zařízení nemá povahu nového výrobku.

Ceník nadstandardní servisních opatření

Před odesláním objednání je nutné zaslat vratnou kauci ve výši nového výrobku v cenách platných v den
Půjčovné -1,5 % každý den z celkové částky nového výrobku platné v den objednání zapůjčení.
Poštovné dle aktuální sazby zásilkové služby

Fakturace a platba

Z vratné kauce bude stržena celková procentní částka za používání, poštovné a případné fyzické poškození výrobku způsobené neopatrným zacházením. Tato snížená částka bude zaslána zpět společně s fakturou za poskytnuté služby.

Servisní oddělení

Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM
Bláhova 312
530 02 Pardubice - Ostřešany


Otevírací doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hodin

  • Aleš Lomnický
    Tel.: +420 466 303 030

 

* = jiné než zákonem stanovené podmínky = deklarovaná delší záruční lhůta či jiné obchodní podmínky uvedené společně s výrobkem při jeho koupi. Délku záruční lhůty a jiné obchodní podmínky, než-li standardní zákonné, lze u výrobku zkontrolovat v obchodní části našich internetových stránek v kartě daného zboží.